Tjänster

Telekom

Telekom - Bygga och installera mobilmaster

Med vår erfarenhet och stora drivkraft tar vi oss an projekt för framtidens kommunikationsnät. Vi monterar och installerar mobilmaster, torn och antennbärare. Förutom det så monterar och installerar vi den utrustning ni önskar, samt driftsätter er anläggning efter era önskemål.

Vi gör även grundläggningar, markarbeten, fäller träd och allt som krävs för en lyckad installation.

Vill du veta mer? Kontakta oss